Vår story

663 miljoner människor saknar idag tillgång till rent vatten. Bristen på rent vatten är en av vår tids största utmaningar och upphov till många följdproblem. Samtidigt som vi lever i en tid som präglas av oro och turbulens, har viljan att hjälpa till aldrig varit så stor som nu.

Vi ställde oss frågan: Hur kan vi skapa smart välgörenhet som inte kostar dig någonting?

Genom att köpa H2H skänker du automatiskt hela vinsten per flaska till att förse nödställda människor med rent vatten. Det är i genomsnitt mer än halva slutpriset.

Vi som står bakom H2H gör det ideellt, vid sidan av våra ordinarie jobb. Det är vårt sätt att bidra till en bättre värld. Produktion och logistik är de enda kostnaderna. Resten går till olika vattenprojekt i världen.

Välj H2H så släcker du inte bara din egen utan även andras törst.