Vanliga frågor

Är det någon skillnad på kvalitet mellan H2H källvatten och konkurrerande produkter?

Nej det är ingen skillnad på kvalitet. H2H källvatten är ett svenskt källvatten precis som våra konkurrenters.

Hur kommer det sig att H2H kan skänka mer pengar än andra aktörer?

Vi startade H2H för att vi ville vara med och bidra till en bättre värld. Det är motivet till att vi driver H2H helt ideellt, vid sidan av våra ordinarie jobb. Många av våra samarbetspartners och vänner har även de bidragit ideellt. Vi tillåter endast kostnader för produkt och logistik. Övriga administrativa kostnader så som löner, kontorshyra och marknadskampanjer finns inte. Därför blir det mer pengar kvar att skänka till välgörenhet.

Varför gör ni detta gratis?

Vi kände att vi ville engagera oss mer än att bara vara månadsgivare. Genom vår samlade kompetens och tid ville vi komma på något som både kunde bli en väsentlig summa till välgörenhet samtidigt som en person inte behövde ändra sin vanliga vardagskonsumtion. Detta blev H2H källvatten.

Vad innebär att Human to Human är ett särskilt vinstdrivande bolag (SVB)?

Det är en särskild bolagsform med krav på ökad transparens för att vi på ett enkelt sätt ska kunna bli granskade av kunder, leverantörer och samarbets-partners. Alla ska ha möjligheten till insyn i bolaget.

Bolagsformen säkerställer även att så mycket som möjligt av överskott går direkt till välgörenhet.

Varför har ni valt att stödja UNHCR?

Vi har valt att stödja FN:s flyktingorgan då behovet av rent vatten är livsavgörande för människor på flykt. Vårt mål är att under 2016 samla in minst 500 000kr till UNHCR.